GRACO-н бүтээгдэхүүнийг та эрхэлж буй бүхий л салбарт ашиглах боломжтой. ХАА, барилга, аж үйлдвэр, уул уурхай, сэргээгдэх эрчим хүч г.м.

 • Нисэх салбар
 • Хөдөө аж ахуй
 • Автомашин засвар үйлчилгээ
 • Цэвэрлэгээ
 • Барилга, бүтээн байгуулалт
 • Эрчим хүч
 • Ойн аж ахуй
 • Хүнд машин механизм
 • Аж үйлдвэр
 • Уул уурхай
 • Тос байгалийн хий
 • Спорт
 • Тээвэрлэлт
 • Хог хаягдал
 • Усны салбар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit