• Нэмэлт хэрэгсэл
 • Автомат тос тосолгооны систем
 • Тохируулагч
 • Дамартай шланг
 • Суурийн полиуретан төхөөрөмж
 • Инжектор
 • Хэвтээ тэмдэглэгээний тоног төхөөрөмж
 • Тосолгооны тоног төхөөрөмж
 • Тоолуурт хошуу
 • Даралттай угаагч
 • Тэнцвэржүүлэгч болон олон үйлдэлт тоног төхөөрөмж
 • Насос
 • Спортын талбайн тэмдэглэгээний төхөөрөмж
 • Хавхлага хошуу

Leave a Reply

Close Menu